Atención domiciliaria

Arribar a la vellesa amb felicitat

Els aspectes psicològics i emocionals

Com iniciar en aquesta reflexions, hi ha NOMBROSES alternatives que van a ajudar-nos en el que fa a la salut física, però és l’actitud davant la vida que des de mi semblava serà preponderant per tenir una vellesa sana en tots els aspectes. I no es tracta del que hem acer una vegada que estiguem en l’anomenada tercera edat, la qual cosa es òbviament molt Important, sinó del que hemo de conrear en el camí de la vida. Es aquest aspectes que li va a Dir a la persona que val la pena seguir vivint, es tenir, addicional a la salut física una adequada salut mental i emocional. Poguéssim veure el Procés en tres grans etapes, una primera on es té poca consciència que algun dia arribarem a vells, que abasta la joventut i l’edat plena de desarrollo de realizacion personals i familiars, que pogués llegar ta una edat busquen els 50 anys, després una etapa on comencen a ocórrer Canvis significatius en relacions a diferents facetes de la vida com són la separació de les Activitats laborals, la separació dels fills, l’aparició de la menopausa o l’andropausa i una tercera etapa On van a prevaler les deficiències físiques en la vellesa pròpiament dita. Les actituds que desenvolupem en cadascuna d’aquestes etapes seran rellevants per llegar i viure la vellesa de manera positiva, amb la major autonomia personal i funcional possible.

 

¡Te llamamos!

Contactar