Assolir la vellesa amb felicitat

Índice de contenidos

Pendents del camí 

La primera de les etapes esmentades estarà regida per les relacions tant familiars, com laborals i socials. D’aquestes relacions, les familiars i les socials és on ha de fer-se més èmfasi. Els familiars i els amics van a estar a prop, sempre que, siguem capaços de conrear bones relacions, de donar amor, d’estar «presents». Per diferents raons, algunes persones han descuidat les seves relacions familiars i d’amistats i sense adonar-se’n es van aïllant, moltes vegades perquè es deixen absorbir per la feina, perquè no saben com enfrontar els seus processos emocionals davant les diferències naturals amb els altres, per rebel·lies , a l’extrem que en molts casos fins i tot es separen i perden contacte amb els seus propis familiars. En altres casos, molt freqüentment s’aferren a la feina o als fills, sense adonar-se que tard o d’hora arribarà el moment que els fills han de deixar la llar i que forçosament també han de separar-se dels seus companys de treball. Les conseqüències d’aquests aspectes es van a veure i sentir en això que he anomenat la segona etapa. Si hem descuidat nostres nexes familiars i / o socials és probable que l’impacte emocional i la manera en què anem a enfrontar aquestes pèrdues que són pròpies dels processos humans, sigui més traumàtic que per a una persona que hagi sabut portar d’una manera sana seus relacions, que s’hagi preparat psicològicament per al moment que els fills prenguin el seu camí, que tingui enfortida la seva relació de parella si la té, que hi hagi diversificat les seves activitats i conreat noves relacions

¡Te llamamos!
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.
Contactar
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.