Assolir la vellesa amb felicitat

Índice de contenidos

Donades les característiques de la vida actual, els avenços mèdics i tecnològics, els éssers humans tenim cada vegada una major probabilitat d’aconseguir més anys de vida. No obstant això, sabem que no n’hi ha prou arribar, sinó wordpress arribar el més sa física, mental i espiritualment dins de les limitacions pròpies de la vellesa. Envellir No és una elecció, és una llei de la vida. Ara, envellir saludablement si ve a ser una elecció personal.
Si bé és cert que el procés mateix de l’envelliment va acompanyat d’una degeneració de moltes de les facultats físiques i mentals en la persona, això no vol dir que la vellesa sigui sinònim de malaltia, en altres paraules envellir no és emmalaltir i el deteriorament de les facultats físiques tampoc implica un dèficit en les capacitats cognoscitives i psicològiques de les persones. D’aquí que del que es tracta és que fem les coses que hem de fer per arribar a aquesta etapa final de les nostres vides en les millors condicions possibles.

¡Te llamamos!
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.
Contactar
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.