L’envelliment actiu

Atenció domiciliària Vilanova I la Geltrú

La FPSOMC disposa d’ajudes i prestacions dedicades a millorar la vida i cobrir les necessitats de protecció social del col·lectiu mèdic envellit. Entre les seves conclusions, Llibre Blanc de l’Envelliment Actiu destaca la importància dels models de vida saludable per mantenir l’activitat fins a edats avançades i reclama la col·laboració de totes les institucions, entitats, […]

Enderrocar els estereotips

Comunament , tots valorem i respectem a la gent gran que estimem o a les que coneixem bé. Tot i això , les nostres actituds cap a altres persones grans en la societat en general poden ser diferents . La marginació pot ser estructural , per exemple mitjançant la consideració d’edats obligatòries per a la […]

Activitat física per la gent gran

És important tonificar i enfortir els músculs, i mantenir la mobilitat de les articulacions per facilitar les tasques habituals i reduir les probabilitats de caure. Convé ser constants i actius diàriament, però vigilant de no arribar a l’esgotament. És recomanable combinar diferents tipus d’activitats: camineu o nedeu feu exercicis específics de flexibilitat, tonificació i força […]

El Tai Chi para la salud de las personas mayores

  Según la filosofía china, el Chi(qi) o energía vital, es una parte muy importante para nuestro bienestar, si este fluye correctamente por nuestros puntos vitales, el individuo es feliz y vive una vida sana, o por el contrario, si este no circula y se estanca, enfermaremos. El objetivo de esta disciplina es unir cuerpo […]