Atención domiciliaria

Enderrocar els estereotips

Comunament , tots valorem i respectem a la gent gran que estimem o a les que coneixem bé. Tot i això , les nostres actituds cap a altres persones grans en la societat en general poden ser diferents . La marginació pot ser estructural , per exemple mitjançant la consideració d’edats obligatòries per a la jubilació , o informal , com quan es considera que les persones grans són menys vigoroses i menys útils als ulls d’un possible ocupador . Actituds com aquestes són exemples de prejudicis per motius d’edat , segons el qual es creen estereotips al voltant de certes persones o grups a causa de la seva edat , o directament se’ls discrimina . llegir més: http://www.who.int/ageing/about/fighting_stereotypes/es/

¡Te llamamos!

Contactar