La lluita diària de les famílies amb persones dependents

Índice de contenidos

https://youtu.be/ILSXv_h5pBA
Aquest vídeo ha Estat Realitzat amb escenes de la vida quotidiana del GRUP DE DONES cuidadores » No et descuides » , del Centre Social Comunitari » Gastón Castelló » d’Alacant Amb aquest vídeo Volem acer visibles a aquestes dones ja Altres Moltes que diàriament tenen cura de sobre familiars dependiento sense Rebre cap tipus de Reconeixement por part de les administracions públiques , que reducció cada vegada més les Ajudes i prestacions de la dependència , i han eliminat les cotitzacions a la Seguretat

¡Te llamamos!
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.
Contactar
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.