Atención domiciliaria

L’envelliment actiu

La FPSOMC disposa d’ajudes i prestacions dedicades a millorar la vida i cobrir les necessitats de protecció social del col·lectiu mèdic envellit.
Entre les seves conclusions, Llibre Blanc de l’Envelliment Actiu destaca la importància dels models de vida saludable per mantenir l’activitat fins a edats avançades i reclama la col·laboració de totes les institucions, entitats, sectors, agents i col·lectius socials per fomentar i estendre la cultura de l’envelliment actiu i saludable.
Per això, proposa «assumir que el desenvolupament individual es perllonga al llarg de tot el cicle de vida de les persones, la qual cosa comporta una repercussió social» i «instaurar una política econòmica que contempli tot el cicle vital i faciliti les relacions humanes, reservi temps per a les cures personals, la solidaritat i les relacions socials».
Així mateix, suggereix «desenvolupar, fomentar i difondre un concepte de les persones majors ajustat als drets que els corresponen com parteix integrant de la ciutadania, sense discriminacions ni desigualtats de tracte» i «facilitar la seva participació activa en tots els àmbits i a tots els nivells de la societat, i potenciar la solidaritat intergeneracional», entre altres mesures

¡Te llamamos!

Contactar