Com es sol·licita la prestació de la Llei de la Dependència?

Índice de contenidos

La dependència és un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat i relacionades amb la manca o pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l’atenció d’una altra persona o ajuts importants per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència.

Per sol·licitar la dependència cal que la persona hagi residit al territori espanyol durant cinc anys com a mínim, dos dels quals hauran de haver estat immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

El procés de sol·licitud és el següent:

1. Les sol·licituds de reconeixement de la dependència es deriven als Serveis de valoració de la dependència (SEVAD), des d’on es realitzarà la valoració per determinar el grau de dependència de la persona sol·licitant.

2. Amb la valoració realitzada s’emet la resolució en què es determina el grau de dependència i els serveis o les prestacions econòmiques que corresponen a la persona sol·licitant.

  • Programa individual d’atenció (PIA): a partir de la resolució de reconeixement de la situació de dependència, els serveis socials amb la persona sol·licitant elaboraran el PIA, on s’establiran els serveis i/o prestacions a rebre més adequades a la seva situació.
  • Persones cuidadores no professionals: sempre que es donin les circumstàncies familiars o d’un altre tipus adequades i, d’una manera excepcional, la persona amb dependència pot optar per ser atesa al seu entorn familiar, i la persona que la cuida rep una compensació econòmica.

A Sepes et podem ajudar amb la tramitació de la llei de la dependència.

Contacta amb nosaltres:

https://sepes.net/contacto

¡Te llamamos!
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.
Contactar
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.