Atenció a les persones

Garantim la qualitat de vida de les persones grans o amb discapacitat oferint serveis integrals d’atenció domiciliària amb la finalitat de mantenir la independència i individualitat de les persones dins de l’àmbit familiar al que pertanyen.
Serveis a les persones

SEPES intervé en 4 tasques:

Es procedeix a la intervenció en el domicili quan l’usuari comença a tenir carències en els hàbits bàsics diaris com desatendre la neteja personal, sortir al carrer, alimentar-se correctament amb una dieta equilibrada o per un deteriorament a nivell psicològic.

A partir d’aquí, marquem un pla d’intervenció personalitzat a cada usuari per reconduir i reeducar els hàbits perduts amb professionals qualificats, i així, garantir l’èxit de la intervenció.

Els nostres professionals estan capacitats per reconèixer les carències de l’usuari a través de l’escolta activa i potenciant l’autoestima i l’autonomia. D’aquesta manera, aconseguim millorar la seva qualitat de vida i, per conseqüent, a que torni a realitzar activitats comuns com anar al teatre, sortir a passejar, mantenir una bona higiene personal, tenir una alimentació equilibrada, etc.

Realització d'àpats:

Els nostres dietistes i nutricionistes elaboren dietes adaptades a les diferents patologies que puguin tenir cada usuari:

Controls i organització de medicació

Estimulació cognitiva

Els estudis confirmen que les persones estimulades cognitivament experimenten un retard en la seva malaltia. Aquesta desacceleració s’aconsegueix introduint activitats adaptades a les capacitats de cada usuari i designant un tipus d’estimulació concret.

Temps i espai

Alzheimer i / o demències

Les persones que pateixen aquestes malalties requereixen de les cures i atenció que cada un necessita i són exercits per professionals qualificats i especialitzats que s’encarreguen de pal·liar els símptomes i de millorar la seva qualitat de vida.

Parkinson

Es produeix per un deteriorament del sistema nerviós que afecta al moviment. Per això comptem amb professionals experimentats i especialitzats que s’encarreguen de millorar la qualitat i esperança de vida dels qui pateixen aquesta malaltia.

24 hores servei d'interinatge

El servei d’interinatge és el més complert. Quan hi ha necessitats especials per a malalts físics i psíquics que no puguin quedar-se sols en cap moment o famílies que vulguin tenir al seu familiar atès les 24 hores del dia.

L’objectiu d’aquest servei és evitar la solitud de la persona donant-li totes les cures necessàries, mantenir-lo dins del seu entorn familiar i eludir el seu ingrés en una residència.

La cuidadora interna es converteix en un recurs essencial per a l’acompanyament i manteniment del benestar psicològic i físic de la persona. Mentre que en les residències trobem a 20 usuaris per cuidador, en l’àmbit domiciliari aconseguim que el professional estigui al 100% per l’usuari.

Les cuidadores són professionals amb experiència i amb coneixements que s’adapten a les necessitats de cada usuari.

Les tasques que realitzen són:

Medicina

Infermeria

Per garantir uns serveis de qualitat seleccionem professionals titulats, experimentats i amb les característiques que millor s’adaptin a l’usuari.

Fisioteràpia

Realitzem serveis de rehabilitació a domicili ajustats a les necessitats i a les patologies de l’usuari comptant sempre amb professionals titulats, experimentats i adequats a cadascun.

Podologia

Realitzem serveis de podologia a domicili ajustats a les necessitats i a les patologies de l’usuari comptant sempre amb professionals titulats, experimentats i adequats a cadascun.

Psicologia

Realitzem serveis de psicologia a domicili ajustats a les necessitats i a les patologies de l’usuari comptant amb professionals titulats, experimentats i adequats a cadascun.

Infància y adolescència

Neteja

Et truquem!
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.
Contactar
He leído y acepto la política de privacidad
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.