Punts claus per garantir la seguretat en l’atenció domiciliària per a persones grans

Una de les principals preocupacions per a qualsevol família a l’hora de contractar un servei d’atenció domiciliària és garantir la seguretat i el benestar del familiar.

Encertar amb l’empresa i el personal adequat per cuidar a una persona gran, no és una tasca sencilla. Per tenir cura d’una persona gran, cal estar al corrent de totes les necessitats i les malalties que pateixen per cuidar-los com cal.

El principal objectiu de qualsevol empresa d’atenció domiciliària és assegurar la qualitat de vida de les persones grans oferint serveis integrals d’atenció domiciliària, per poder mantenir la independència de les persones, mantenint-ho en l’ambient familiar a qual pertany.

Sepes Atenció Domiciliària és conscient que, tant les cuidadores com els ciudadors, són un recurs essencial per a l’acompanyament i el manteniment del benestar psicològic i físic d’una persona gran.

Per això busquem i contractem professionals amb experiència i amb coneixements que s’adapten a les necessitats de cada usuari”, explica Gemma Montero, CEO de l’empresa.

Les professionals de l’atenció domiciliària són un recurs essencial per a l’acompanyament, la seguretat i el manteniment del benestar psicològic i físic de la persona. Sepes Atenció Domiciliària  es preocupa que la relació cuidadora-usuari sigui tot un èxit. 

Per això, tot l’equip de treball sempre està en contacte permanent amb les famílies i els empleats per aclarir dubtes i per donar suport tècnic i logístic. D´aquesta manera, s’asseguren que l´usuari rep totes les atencions necessàries partint sempre des del respecte i l’amor cap al proïsme.

Cuidadores Internes Atenció Domiciliària

Per a un servei d’interinatge integral cal comptar amb dues cuidadores: una per el cap de setmana i una altre la que estarà entre setmana. D’aquesta manera, es continuaran respectant els descansos estipulats per llei per a aquest tipus de treballadors.

Les cuidadores són les encarregades de facilitar les tasques bàsiques diàries i assegurar-se que l’usuari tingui cobertes totes les necessitats com:

  • Realització de la higiene personal.
  • Control de medicació.
  • Neteja de la llar.
  • Cura de la roba.
  • Preparació de menjars.
  • Compres.
  • Cures.
  • Acompanyaments dins i fora de la llar; acompanyaments especialitzats, cites mèdiques i gestions.

Gemma Montero explica queEls nostres professionals estan capacitats per reconèixer les carències de l’usuari a través de l’escolta activa i potenciant l’autoestima i l’autonomia”.

A més, conclou dient que ”l’objectiu és cobrir les necessitats que es presenten avui dia sense necessitat de desarrelar del seu domicili i alhora col·laborar amb els seus familiars en la seguretat que suposa confiar en una empresa que es preocupa del seu benestar.

Et truquem!
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.
Contactar
He leído y acepto la política de privacidad
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.