SEPES Atenció Domiciliària estudia les claus de l’autisme a la gent gran

L’autisme és un tipus de trastorn neurobiològic del desenvolupament que es percep mitjançant les deficiències contínues a la comunicació i la interacció social.

Aquest tipus de patologia acostuma aparèixer durant els primers anys de vida d’una persona. El TEA (Trastorn de l´Espectre Autista) afecta l’habilitat del cervell per desenvolupar les habilitats socials i de comunicació normals i conductuals.

La causa principal del Trastorn de l’Espectre Autista continua sent un gran desconeixement. Tot i això, és conegut que la genètica de les persones juntament amb els factors de l’entorn poden ser els causants d’aquest tipus de malalties.

A partir dels 2 i 3 anys, es comencen a detectar certs patrons de conducta que fan evident l’autisme.

Entre alguns dels símptomes que permeten identificar l’autisme són l’absència de resposta a gestos i mirades, l’aïllament, els problemes seriosos de llenguatge, els comportaments repetitius o la realització de rutines sense cap funció, entre moltes altres.

D’altra banda, moltes de les persones que se’ls han diagnosticat aquest trastorn són molt joves. Però, amb el pas del temps, aquesta patologia pot afectar tothom, fins i tot persones grans amb edat avançada.

La detecció d’aquesta malaltia en persones grans és fonamental tenir els coneixements d’atenció i cura necessaris per al tractament adequat a aquest tipus de pacients.

Per què cal abordar l’envelliment de les persones amb TEA?

Segons l’Organització Mundial de la Salut (2015), l’envelliment actiu, participatiu, saludable i satisfactori és un dret a què no ha de renunciar cap persona.

Moltes de les persones diagnosticades amb TEA a Espanya són relativament joves i encara no han aconseguit edats molt avançades. No obstant això, cada cop són més els que superen la mitjana edat i comencen a envellir.

També incrementa cada any el nombre de persones que reben un diagnòstic de TEA en edats adultes. Resulta prioritari atendre la seva realitat i les necessitats que se’n deriven, incloent-hi els aspectes propis dels processos d’envelliment.

És imprescindible incrementar el coneixement sobre els processos d’envelliment de les persones amb TEA, promovent sistemes de suport especialitzats que garanteixin un envelliment actiu i una qualitat de vida òptima en aquesta etapa del cicle vital.

Atenció Domiciliària a persones grans

La cura de persones grans davant d’aquest tipus de malalties és molt important comptar amb empreses amb cuidadors especialitzats en la matèria. A més, oferir una atenció domiciliària al pacient és un punt molt positiu per a la comoditat física i mental de la persona.

Gemma Montero, CEO de SEPES Atenció Domiciliària, explica que el més important és garantir la qualitat de vida de la gent gran o amb discapacitat oferint uns serveis integrals d’atenció domiciliària excel·lents“.

A més, conclou que la finalitat d’una bona atenció domiciliària és mantenir la independència i la individualitat de les persones dins de l’àmbit familiar a què pertanyen amb cuidadors especialitzats en la matèria de l’autisme a la gent gran“.

Et truquem!
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.
Contactar
He leído y acepto la política de privacidad
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.