ATENCIÓ A GENT GRAN ¿PROFESSIONALS O CUIDADORS INFORMALS? 2

L’envelliment que hi ha hagut a Espanya a comportat que hi hagi més població que pateix una falta d’autonomia i dependència. Aquestes persones dependents  abans rebien recolzament per part de la família, i sobretot per part d’alguna dona, però amb la inclusió d’aquesta  al mercat laboral, les ajudes per part de la família s’ha reduït i per tant necessiten contractar a treballadors per pal·liar les necessitats de la persona dependent.

Però amb l’actual crisi les famílies tenen menys recursos econòmics i per tant contracten serveis més assequibles, que solen ser persones sense formació o immigrants sense papers que moltes vegades no saben com tractar a una persona amb mobilitat reduïda o amb una malaltia greu.

Però és realment aquesta la millor opció? Els nostres familiars no es mereixen una millor qualitat de vida als seus últims anys?.

Aquests treballadors sense formació poden solucionar diverses situacions en un moment donat, però la persona gran que tingui un nivell de dependència alt o tingui una malaltia greu, no serà tractada amb qualitat.

Els treballadors que cuiden als majors tenen sensació de sobrecarrega però els treballadors acreditats en aquest àmbit , a diferencia d’altres cuidadors no formats, estan informats i tenen al seu abast un seguit de recursos per poder pal·liar aquesta sensació i formació continua que permet estar al dia de noves tècniques, habilitats i recursos per pogué garantir un servei de qualitat.

Altres beneficis de tenir a un professional format és que darrere d’aquest, hi ha un centre que respon per ell i que es preocupa de tots els tràmits que te la persona gran.

El professional esta format per prevenir i assistir amb tècniques de primers auxilis, i a diverses patologies relacionades amb la tercera edat. A més te desenvolupades un seguit de competències com per exemple; habilitats per mantenir unes bones condicions d’higiene, formació per realitzar una correcta alimentació i prevenir malnutricions i eines de comunicació per respectar i tractar la intimitat de la persona major.

Moltes vegades hi ha una persona de la família que es fa càrrec de la persona gran, però aquesta persona majoritàriament ha de combinar aquesta atenció amb el seu treball o altres tasques, i la sensació d’estrès i conflicte s’incrementa. Serveis com centres de suport a domicili, centres de dia, … treballen per donar un servei de qualitat i són un suport per al cuidador familiar. Aquest centres tenen professionals formats per atendre a la persona gran i/o discapacitada i aquesta acreditació fa que la família de la persona depenent  tingui confiança en la bona atenció rebuda.

¡Te llamamos!
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.
Contactar
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.