Cursos per treballar amb diversos col·lectius

Els Serveis d’ A tenció Domiciliàries (Sepes), que tenen la seva ubicació al carrer Llibertat de Vilanova i la Geltrú, han organitzat diferents mo- nogràfics, cursos i tallers per a professionals que treballen amb els col·lectius de la gent gran, infància, adolescència, immigració i violència de gè- nere. Els cursos s’ anomenen de la manera següent: estratè- gies d’ intervenció (infància i adolescència en risc), gent gran i activitat física, atenció a les persones grans en el domicili, aconseguir coneixements bàsics sobre la nutrició, des de la immigració fins a la integració, i educació sexual i discapacitat mental. Tots aquests cursets, que han començat aquesta setmana, es fan a l’ edifici de la Creu Roja, situat al carrer Havana número 4.

Segons els responsables de Sepes, aquests serveis van sorgir amb l’ objectiu d’ atendre les necessitats bàsiques en matèria de salut, psicològiques i socials de les persones que ho requereixen. D’ altra banda, val a dir que els ciutadans interes- sats en acudir als cursos i tallers per a professionals es poden posar en contacte amb els Serveis d’ A tenció Domiciliàries o trucar als telèfons 93 815 63 34 o 607162606.

¡Te llamamos!
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.
Contactar
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.