Els qui no poden viatjar, en bones mans

Quan tenim persones dependents al nostre càrrec que no poden viatjar cal contractar un servei professional perquè se’n ocupi mentre estem de vacances. Hi ha empreses que donen un servei professional integrat dins de la necessitat de cada usuari i del seu grau d’autonomia. Primer, es fa una valoració física i psíquica on es mesura el grau de capacitat de la persona i tot seguit es dictamina quan de temps se li ha de dedicar al dia. Les persones que s’encarreguen de l’atenció directa són treballadores familiars o auxiliars d’infermeria altament qualificades. Mantenen un seguiment mèdic, donen un su- port a les compres, acompanyament dins i fora de la llar i tot tipus d’assistència. Cal destacar
el servei de 24 hores. Les persones que tenen un grau més elevat d’incapacitat poden optar per aquest servei per a les necessitats que puguin tenir en qualsevol moment. Així doncs, es fa un pla d’intervenció i la treballadora familiar va al domicili de la persona en qüestió. Un altre assumpte molt important és el suport al cuidador. Quan una persona de la família cau o es fa mal i no es pot valer per si mateixa,la persona que té al costat s’ha de fer càrrec. Però a vegades tampoc poden perquè no són capaços físicament o emocionalment. Quan això succeeix, aquestes empreses els donen tot tipus de suport. L’auxiliar de la llar és una altra opció. Aquesta persona s’encarrega del manteniment de l’espai. Hi ha casos en què la persona necessita rehabilitació o ha perdut mobilitat, entre d’altres. L’empresa demana que hi intervingui el metge que en cada cas es necessiti, així també faciliten als malalts el fet de no haver de desplaçar-se de casa. Aquest tipus d’empresa treballa amb qualsevol patologia sigui física o psíquica i amb qualsevol tipus de malalt. A més, no només atenen persones d’edat avançada, sinó també persones de qualsevol edat, infants i adolescents.

¡Te llamamos!
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.
Contactar
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.