La nova llei de la dependència, una realitat- Publicaciones

dv

Amb l’evolució de la societat occidental ens trobem cada cop amb un nombre més elevat de persones en situació de dependència que requereixen diferents ajudes per poder assolir un òptim nivell de vida. De fet, segons explica la psicòloga Elisabeth Zambrano, la població de més de 8O anys s’ha duplicat en només vint anys. A això hi
afegim la correlació que existeix entre l’edat i les situacions
de discapacitat, ja que més del 32% de les persones majors
de 65anys tenen algún tipus de discapacitat, apunta la professional. També sumem la dependència per causa de malalties, incrementades pels canvis en les taxes de supervivència de determinades malalties cròniques i alteacions congènites, a més d’altres conseqüències derivades de l’índex de sinistralitat vial i laboral.

És per aquest motiu que, des del gener del 2007 va entrar en vigor la lléi de la dependència, la qual vol garantir
el dret a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les
persones en situació de dependència a través de la creció del
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD),
establint una cartera de serveis segons les necessitats i unes
prestacions econòmiques. Aquest serà un dret universal i subjectiu del qual podrà gaudir tota persona amb cert grau de dependència, segons el barem establert, i resident en
territori espanyol durant al menys cinc anys, explica Gemma Montero, responsable d’una empresa datenció a persones
grans o discapacitades. Dins d’aquest marc, moltes empreses

com la seva ofereixen els senus serveis per proporcionar suport a les famílies que tenen al seu càrrec una persona en situació de dependència. A través dels seus professionals (auxiliar de llar, auxiliar dinfermeria, treballadora familiar, podòloga, psicòloga, etc.  té coma objeciu promoure l’autono mia i millorar la qualitat de vida d’aquestes persones.

¡Te llamamos!
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.
Contactar
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.