L’IVA de productes sanitaris s’incrementarà fins al 21%

Periodico

El Govern nega rotundament que tingui la intenció d’apujar l’IVA. I això malgrat les peticions que arriben no només des de la Comissió Europea sinó des del Fons Monetari Internacional (FMI) i l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Tampoc està previst incrementar la tributació dels carburants ni dels alcohols, segons ha afirmat Montoro als interlocutors amb els quals ha mantingut reunions aquests dies. El Govern socialista va apujar l’IVA el 2010 i el del PP ho va fer el 2012.

Sí que augmentarà en canvi l’IVA d’alguns productes sanitaris per complir amb una sentència del Tribunal de la Unió Europea (UE). El gravamen passarà de l’actual tipus reduït del 10% al tipus general del 21%.

Però aquesta pujada no afectarà determinats productes d’ús habitual de les famílies com ulleres i lentilles. En la categoria afectada per la pujada estan compresos la majoria de productes utilitzats pels centres hospitalaris i els professionals que exerceixen de manera independent. Això afecta escàners, TAC, aparells de raigs X, passant pel mobiliari i equipament per a centres sanitaris.

També poden patir l’alça les benes, apòsits, xeringues, termòmetres clínics, guants estèrils, protectors per a ulls de poll i galindons, tiretes, mercromina o aigua oxigenada.

¡Te llamamos!
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.
Contactar
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.