Sepes, al Consell Assessor Català de la Fundació per la Diversitat- Publicaciones

Diari de Vilanova

L’empresa vilanovina Sepes ha estat present a l’acte de celebració del naixement del Consell Assessor Català de la Fundació per la Diversitat, juntament amb una trentena d’empreses catalanes.

Durant l’acte també ha signat el Charter de la Diver- sitat, una carta de compromís que signen les empreses, entitats i institucions públiques i privades amb caràcter voluntari. Recull diferents compromisos, com per exemple, sensibi- litzar i difondre els principis d’igualtat d’oportunitats i de
respecte a la diversitat en els valors de l’empresa i entre els treballadors; avançar en la construcció d’una plantilla diversa; promoure la inclusió; considerar la diversitat i la igualtat de totes les polítiques de direcció de les perso- nes i promoure la conciliació a través d’un equilibri en el temps personal, entre d’altres.

També han estat presents a l’acte Valentí Farràs, director de Caixa Fòrum i Xavier López i Garcia, director general d’Economia Social i Coo- perativa i Treball Autònom de la Generalitat.

¡Te llamamos!
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.
Contactar
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.