Un objectiu comú, una sola il·lusió… La teva empresa- Publicaciones

Atención Domiciliaria

Per què vàreu decidir crear la vostra empresa?

Sóc infermera i sempre m’he dedicat a la branca sanitària i no tant a la social, és a dir, a l’atenció a les persones, i gràcies a un projecte que es va engegar a l’any 2002, va ser quan em vaig decidir a crear la meva pròpia empresa per tal de donar-li continuïtat i dedicar-me a l’atenció a les persones. El projecte s’anomenava “Envellir a Casa”, i hi col·laboraven diferents entitats públiques (Departament de Treball, CFO La Paperera i Creu Roja) i set professionals. El projecte va durar nou mesos.

Des de la idea inicial fins a la posada en Des de la idea inicial fins a la posada en marxa, quan temps ha passat? marxa, quan temps ha passat?

Doncs el projecte el vàrem iniciar al 2002 i va finalitzar al 2003. Un cop finalitzat el projecte, vaig realitzar el pla d’empresa i, un any més tard, al 2004, vaig obrir l’empresa. En el procés de la creació de la meva empresa, continuava treballant a serveis socials de l’Ajuntament, on vaig poder observar els punts febles que hi havia en aquell moment i, per tant, vaig tenir l’oportunitat de millorar-los en la meva empresa (potenciar l’atenció psicològica, estimulació, recuperació de l’autonomia, de l’autoestima… en definitiva, oferir un mínim de qualitat de vida).

Què és el que milloraríeu en el procés de creació d’empresa?

La veritat és que no em vaig trobar amb dificultats ja que, tenia molts contactes i comptava amb cert prestigi a l’Ajuntament de la ciutat. Vaig poder inaugurar l’empresa al TOC amb el tinent d’alcalde. Vaig tenir l’oportunitat de comptar amb un suport total per part de l’Ajuntament. Al ser una de les empreses pioneres (la 2a. d’obrir a la comarca), vaig tenir moltes facilitats, i encara més per l’objectiu de donar-li continuïtat al projecte “envellir a casa”.

Com va sorgir el nom comercial SEPES?

En l’àrea social tot són sigles i com que ens volíem adreçar a institucions públiques, buscava un nom més professional i menys vulgar. Així és com va sorgir SEPES; Serveis de Proximitat i Equip de Suport a Domicili.

Quins són els vostres objectius?

Actualment, amb el funcionament del Consorci de l’Hospital de Sant Antoni, s’ha reduït el nombre de persones que es dirigeixen a SEPES, per tant, el meu objectiu és seguir lluitant i obrir nous camps, com un centre de dia, que ja tenim en projecte.

Què és el que aconsellaríeu a un/a nou/va emprenedor/a?

Que ha de tenir moltes ganes de lluitar, molta iniciativa i motivació. Crear una empresa i tirar-la endavant costa molt esforç; és un lluita diària on contínuament s’han de cercar alternatives. Cal dir que muntar una empresa és molt arriscat i la persona emprenedora ha de tenir experiència en l’activitat que decideixi crear. També aconsello que, en el cas de necessitar treballadors/es, que els cuidi molt, doncs seran el motor de l’empresa.

Ser empresaris: un somni o una necessitat?

Per a mi un somni, i més sabent que vàrem ser pioners en la formació continua a Barcelona, a nivell psicològic i nivell físic. Veure com els cursos sempre estan plens i gaudir del fet de marcar uns objectius i anar assolint-los.

¡Te llamamos!
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.
Contactar
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.