Volem garantir la millor atenció, volem garantir els millors serveis- Publicaciones

Revista ADEG

Durant aquests 9 anys l’empresa ha evolucionat i s’ha anat consolidant; també el seu públic ha canviat i l’entorn social pel que fa al coneixement dels serveis d’atenció domiciliaria. Amb aquesta evolució, es va fer necessari la ampliació de les noves instal· lacions, la imatge de marca i la comunicació gràfica de l’empresa a les necessitats actuals, per a transmetre la serietat i la professionalitat amb la que treballa tot l’equip de SEPES SL, conjuntament amb l’ampliació de serveis introduint·se cada cop mes, a diferents sectors del que pot arribar a ser l’atenció, no nomes a usuaris físics si no que fins hi tot a empreses, institucions públiques.

Serveis a domicili per usuaris amb dependència

Tasques d’assistència, prevenció, soci·edu· catives, per tal de millorar la seva qualitat de vida i garantir dins del possible la permanèn· cia en el seu domicili el major temps possible evitat el deteriorament i evitat així el inter· nament de l’usuari. Els objectius generals de SEPES i de las seves funcions d’afavorir una millor qualitat de vida en les persones atesos a traves de diverses funcions.

Nova promoció dels serveis domèstics

Per a evitar o donar una possible solució als comiats de les personal domèstics que treballant al seu domicili, a conseqüència de la nova llei de la contractació dels ser· veis, SEPES S.L, ofereix la contractació, per a tal de continuï gaudint de la seva persona de confiança amb una prèvia valoració del seva situació. Amb això a mes de garantir un lloc de treball de la seva persona domestica , també l’hi cobreix el servei en cas de baixa o urgència, mantenint la qualitat de servei que ofereix SEPES SL.

Metge a domicili d’urgències i infermeria

Els tractaments domiciliaris mes comuns son per malalties de mitjana complexitat, tant para persones de tercera edat como infància i adolescència en qualsevol patologia. La possibilitat tècnica d’estendre una sèrie de tractaments habitualment associats a hospitals, als pacients els dóna una comoditat sen atesos al seu domicili.

Nou departament de neteja a oficines, botigues, bancs i naus industrials

A més dels domicilis, és un altre servei dirigida a altres sectors d’usuaris on vol fer·se un lloc. Com? Com ha aconseguit arribar fins aquí, amb qualitat de serveis amb eficàcia i mantenint els mateixos valors i delicadesa que presta als seus usuaris més íntims.

¡Te llamamos!
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.
Contactar
Protección de datos El responsable del tratamiento es SERVEIS PROXIMITAT I EQUIP DE SUPORT DOMICILIARI SL. La finalidad de la recogida de datos es la de poder atender sus cuestiones, sin ceder sus datos a terceros. Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla o eliminarla tal y como se explica en nuestra Política de Privacidad.